توضیحات محصول

روپدالی اسپرت در طرح ها و رنگ های مختلف عرضه می شود. این آپشن قابل نصب روی انواع خودروها بوده و رنگ آن با توجه به رنگ داخل یا بدنه خودرو قابل انتخاب است. با توجه به این که روپدالی اسپرت بر روی پدال ها نصب می شود، کیفیت و نحوه اتصال آن از اهمیت باالیی برخوردار است.

ادامه مطلب

مشخصات فنی

مشخصات اصلی

  • جنس
    آلومینیومی