توضیحات محصول

گیره نگهدارنده عینک خودرو محصولی بسیار کاربردی است که با عدم اشغال فضای داخلی خودرو به حالت کلیپسی آن بر روی آفتابگیر تمامی خودروها نصب می شود و می توان عینک و یا کارت را بر روی آن قرار داد.

ادامه مطلب

مشخصات فنی